Klachten en Garantie

Welke garantie biedt Boobs & Bottoms?
Boobs & Bottoms levert producten van goede kwaliteit voor een aantrekkelijke prijs. Van alle geleverde producten garanderen we dat ze voldoen aan de gestelde kwaliteitseisen. Voor de geleverde producten geldt een garantie. De afgegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten die je hebt. Als de klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor rekening van Boobs & Bottoms.

Uitzondering op garantie zijn;

    • het artikel is beschadigd door opzet, of door nalatigheid;
    • normale slijtage door gebruik;
    • beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de wastips.

Heb je een klacht?
Indien je ontevreden bent over een product of situatie, kun je een klacht indienen via het contactformulier of even langskomen in de winkel. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt je binnen de termijn van 14 dagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer je een meer uitvoerig antwoord kan verwachten. We doen er alles aan je klacht zo snel mogelijk te behandelen.